Kanker en inkomen

Wanneer je door kanker niet meer kunt werken heeft dat, in de meeste gevallen, ook gevolgen voor je inkomen.

Klik hier voor de inkomensrisico-scan