Folders, feiten en websites 

Kanker en werk: handige informatie

Doordat de bevolking vergrijst, zijn er steeds meer mensen met kanker. Maar er zijn ook betere behandelingen, waardoor steeds minder mensen eraan overlijden. Van alle mensen die werken, krijgen er elk jaar ongeveer 45.000 te horen dat ze kanker hebben. Omdat we tot een hogere leeftijd blijven werken, zal dat aantal gaan stijgen. Kortom: steeds meer werkende mensen krijgen kanker. En steeds meer werken door of gaan zo snel mogelijk weer aan de slag. Hier vind je een aantal “factsheets”: pagina’s met feiten en cijfers over bepaalde onderwerpen.

Factsheet kanker en werk. Hoeveel werknemers krijgen elk jaar de diagnose kanker? Waar hebben werknemers last van als ze weer aan het werk gaan? En veranderen hun werkzaamheden na de diagnose? Op deze en meer vragen vind je hier antwoord.

Factsheet 'late gevolgen'. Veel (ex-)kankerpatiënten krijgen later nog last van de 'late gevolgen' van (de behandeling van) kanker. Door naasten wordt er veel begrip ervaren. Leidinggevenden. werkgevers en collega's krijgen helaas een onvoldoende op het rapport. 

Factsheet chronisch ziek en werk. Wat bepaalt eigenlijk het werkvermogen: je ziekte of hoe je je voelt? En tegen wat voor belemmeringen loop je aan als je (weer) aan het werk gaat? Antwoorden hierop zijn in dit factsheet opgenomen.

Publieksversie van de profielacceptatie-schaal. Start Foundation heeft onderzocht hoe werkgevers worden beïnvloed door bijzondere kenmerken van (mogelijke) werknemers. Bijvoorbeeld op het gebied van chronische ziekten, andere arbeidsbeperkingen of een belast verleden. De resultaten van het onderzoek staan in de ProfielAcceptatie-schaal.

Reïntegratie na kanker. In dit artikel lees je over valkuilen, maar krijg je ook tips, voor leidinggevenden en werkgevers van werknemers die hun werk hervatten.

Terug naar de werkvloer, reïntegratie bij kanker. Werkgevers denken te vaak dat iemand met kanker niet meer op het werk terugkomt. Ten onrechte - want kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. In dit artikel lees je over drempels om weer aan het werk te gaan, over het belang van goede communicatie en meer.

Doorwerken met kanker kan! In dit artikel staan allerlei tips voor werkgevers en arboprofessionals, over hoe zij de begeleiding van medewerkers met kanker vorm kunnen geven.

Omgaan met kanker op de werkvloer. In dit artikel zijn een aantal belangrijke zaken, die met kanker en werk te maken hebben, bij elkaar gebundeld.

Proces kanker en werk. Kanker verloopt in verschillende fasen. Eerst krijg je de diagnose, dan een behandeling, en tenslotte nazorg. En dan nog de laatste fase, waarin je de gevolgen van dit alles ervaart. Ook op je werk doorloop je dan fasen. Die staan allemaal in dit handige overzicht.

Factsheet borstkanker en werk. In dit factsheet vind je een aantal cijfers van de Borstkankervereniging Nederland.

Feiten en cijfers werken en kanker (I) en feiten en cijfers over werken en kanker (II) verschenen in B, het blad van Borstkankervereniging Nederland.

Blauwdruk kanker en werk, met bijbehorend achtergronddocument. Dit is een leidraad voor professionals die jou als werknemer met kanker begeleiden. Bijvoorbeeld (bedrijfs)artsen, medische professionals en arboprofessionals. De leidraad is opgebouwd aan de hand van de verschillende fasen in het ziekteproces die je meemaakt als je kanker hebt. Per fase staat beschreven welke gevolgen dit heeft voor je werk of werkhervatting, en hoe de verschillende professionals daarmee om kunnen gaan.

Publicaties

Zomereditie Jij 2014‘ Jij’ is een uitgave van NFK. Dit nummer gaat over meedoen, over in de maatschappij actief zijn en blijven, ook als je kanker hebt. Bijvoorbeeld door te werken.

Werken na kanker. Dit boek is geschreven voor mensen die zelf kanker hebben, maar het is ook heel goed bruikbaar voor werkgevers, collega’s of bedrijfsartsen. Het geeft concrete tips en voorbeelden over kanker en werk.

Werk en werkhervatting bij kankerpatiënten. Een artikel met cijfers over het aantal mensen dat het jaarlijks treft en inzicht in de belangrijke aspecten die een rol spelen bij werk en werkhervatting bij kanker.

Werkhervatting na kanker. Dit is een speciaal themanummer voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Maar ook voor werkgevers is het interessant. Er staan bijvoorbeeld artikelen over voorspellende of belemmerende factoren bij werkhervatting in.

Zelfstandig & ziek. Dit artikel verscheen in het tijdschrift ‘Kracht’, van KWF Kankerbestrijding. Het gaat over wat er gebeurt als je zelfstandig ondernemer bent en kanker krijgt.

Websites

De ‘Denkhulp Werk en Chronisch ziek’ geeft je nuttige informatie over je rechten en plichten. En ook over mogelijke keuzes voor mensen met een chronische aandoening, die in loondienst werken en zich langdurig ziek melden. Daarnaast geeft de Denkhulp inzicht in de gevolgen die verschillende scenario’s kunnen hebben op je inkomen.

Op de website van het UWV vind je heel veel informatie, zowel voor werknemers als werkgevers, over wat te doen bij ziekte.

In het dossier "Sociale zekerheid in Nederland" staat informatie over het sociale stelsel dat in Nederland geldt. Je leest er over sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

Op www.werkenmantelzorg.nl zijn allerlei tips voor werkgevers, werknemers en collega’s te vinden, over hoe zij om kunnen gaan met medewerkers die thuis mantelzorg verlenen. Bijvoorbeeld aan een zieke partner, kind, familielid, buurtgenoot of kennis.