Kanker en het UWV

Als je (deels) arbeidsongeschikt bent geworden, kun je een uitkering aanvragen bij het UWV. Dan volgt er eerst een keuring om te bepalen hoeveel je nog kunt werken. Voor sommige soorten kanker bestaat een keuringsprotocol. Dat zorgt ervoor dat de keuring zo objectief mogelijk verloopt. Zo is er voor mensen met borstkanker het ‘VG protocol Borstkanker’ en voor mensen met darmkanker het ‘VG protocol Darmkanker’. De verzekeringsarts hanteert dat dan bij de beoordeling.