Herstel en revalidatie (ex-)kankerpatiënten

Kankerenwerk.nl biedt je hier een overzicht van mogelijke begeleiding en advies in het herstel- en revalidatieproces.

Bewegen en kanker

  • Onco-move - Bewegen tijdens chemotherapie individueel programma onder begeleiding
  • Tegenkracht - Stichting Kanker en Sport sportfaciliteiten en begeleiding, ook voorafgaand aan de behandeling. 

Fysiotherapie en kanker

  • FyNeOn - Netwerk van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in kanker (Noord-Brabant, Noord Limburg)

Werkgerelateerd

  • Arbeidsrevalidatie Reade Amsterdam werkgerichte revalidatie voor mensen met kanker, met als doel werkbehoud. De begeleiding is op basis van verwijzing door huis- of bedrijfsarts
  • De Werkscan geeft direct inzicht in werkvermogen. De Werkscan is een online vragenlijst over werk, werkplezier en carrièrewensen. Het invullen kost circa 10 minuten.

Vermoeidheid en kanker

Psychoscociaal

  • Helen Dowling Instituut psychosociale begeleiding bij kanker. De zorg valt onder de zorgverzekeringswet (basisverzekering)

Werknemershandleiding

Per fase in het ziekteproces geeft de handleiding inzicht in waar uw medewerker mee te maken krijgt. Het biedt uw medewerker een handleiding om zelf de regie te kunnen nemen in het ziekte- en re-integratieproces.

Tumorspecifieke brochures Kanker en werk