Workshop kanker en werk

Wanneer een medewerker wil blijven werken na de diagnose kanker, vraagt dit soms om aanpassingen. Voor werkgevers is het niet altijd helder wat de impact van kanker is bij zijn of haar medewerkers.

Medewerker wil blijven werken

Ervaringsdeskundige ambassadeurs van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) geven workshops aan management, Personeel en Organisatie (P&O) of een andere afdeling. Met informatie over wet- en regelgeving, tips uit eigen ervaring en aandacht voor gesprekstechnieken. Zodat je daarna alle kennis in huis hebt en je medewerker op zijn of haar manier aan het werk kan blijven.

De workshop Kanker & Werk

Vraag de workshop aan via deze link

  • biedt informatie over wat het betekent wanneer een werknemer wordt geconfronteerd met kanker en wil (blijven) werken
  • gaat ook over de wet- en regelgeving omtrent dit onderwerp
  • behandelt het onderwerp vanuit ervaringsdeskundigheid, met tips en advies
  • geeft ondersteuning met informatie en oplossingsrichtingen
  • gaat op maat op het thema in: vragen en thema’s worden op verzoek van de organisatie behandeld
  • is aan te vragen voor het management, P&O of een andere afdeling


De workshop wordt aangeboden tegen kostprijs, er is geen winstoogmerk.