Late gevolgen van kanker en de werkvloer

'Wist jij dat de late gevolgen van kanker van invloed kunnen zijn op de werksituatie?'

De behandelmogelijkheden voor kanker worden continu ontwikkeld en de overlevingskansen zijn fors toegenomen de afgelopen 50 jaar. Daardoor leven mensen met kanker steeds langer en worden de gevolgen van (kanker)behandeling beter zichtbaar. Oók op de werkvloer. Sommige van deze gevolgen zijn direct merkbaar en gaan na verloop van tijd weer over. Andere worden pas jaren later merkbaar. Deze gevolgen noemen we de 'late gevolgen' van kanker. Er zijn verschillende soorten late gevolgen. In eerste instantie denk je misschien aan de fysieke consequenties, zoals vermoeidheid. Maar kanker heeft vaak net zo goed psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen. Deze late gevolgen kunnen ook van invloed zijn op je werk. 

Niet iedereen die kanker heeft gehad, krijgt te maken met deze gevolgen. Toch blijkt uit onderzoek van NFK dat meer dan de helft (65%) van de meer dan 3600 ondervraagden ‘late gevolgen’ ervaart.  

Top 5 ‘late gevolgen’

 1. Vermoeidheid (68%) 
 2. Verminderde lichamelijke conditie (54%). 
 3. Seksuele problemen (44%)
 4. Concentratieproblemen (40%)
 5. Geheugenproblemen (37%)

Top 5 'late gevolgen' bij beperking(en) op het werk

Percentages van mensen die veel beperking ervaren op het gebied van werk door 'late gevolgen'.

 1. Vermoeidheid (88%) 
 2. Verminderde lichamelijke conditie (69%)
 3. Concentratieproblemen(63%)
 4. Geheugenproblemen (57%)
 5. Neuropathie (zenuwpijn, 33%)

Late gevolgen op de werkvloer

Soms zoek je de persoon bij de functie en/of werkzaamheden, maar na kanker is het soms nodig om dit andersom te doen: zoek de functie en/of werkzaamheden bij de persoon. Het is in zo'n geval goed om de situatie op een andere manier te bekijken: wat kan je waardevolle medewerker betekenen in de organisatie. Wanneer je dit op het niveau van werkzaamheden insteekt is dit flexibeler dan op functieniveau. 

Begrip voor 'late gevolgen' van werkgevers, collega’s en leidinggevenden

Uit onderzoek van NFK-platform Doneerjeervaring.nl blijkt dat 57% van de respondenten die 'late gevolgen' ondervindt onbegrip op de werkvloer ervaart. Zij hebben het gevoel dat werkgevers het gesprek vermijden.

Het gevoel niet begrepen te worden op de werkvloer kan zorgen voor meer emotionele klachten. Zoals angst, stress en depressieve gevoelens.

25% weet niet hoe zij met dit onbegrip moeten omgaan, tegenover 9% van de groep die wél begrip ervaart.

‘Ik heb er nog nooit met mijn werkgever een gesprek over gevoerd. Dit zou ik wel willen.’

Soms wordt er niet met de medewerker gepraat om deze te ontzien, soms ook omdat de werkgever niet weet wat er allemaal besproken kan of moet worden. Dat is niet nodig. Er is veel mogelijk. Wil je weten wat? Ga dan in gesprek met de werknemer. Extra informatie en tools om samen in gesprek te gaan vind je op deze website. Ook adviseren we werknemers om vaker in gesprek te gaan met hun leidinggevende, collega's en/of werkgever.

Ervaringsdeskundige Anjo Bloemen:

'Beslis niet voor de ander maar ga in gesprek.' 

Vijf tips voor goede begeleiding

Goede begeleiding door de HR-professional of werkgever kan van essentiële meerwaarde zijn om te voorkomen dat de werknemer langer thuis blijft dan nodig. Hieronder (in het kort) 5 tips voor een goede begeleiding bij kanker. De tips zijn tot stand gekomen in samenwerking met Sylvia Bastiaan, HR-adviseur, ervaringsdeskundige en auteur van 'Kanker! Ik heb er mijn buik vol van!'

1. Blijf met elkaar in gesprek

Kanker is heel ingrijpend, maar blijf in gesprek met elkaar. Houd rekening met de ziektefase, zet geen druk maar bied begeleiding en ondersteuning om bij elkaar betrokken te blijven. Stem met elkaar af hoe en wanneer met elkaar gecommuniceerd wordt.

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s

Oprechte belangstelling voor de persoon zelf zorgt voor een vertrouwensband. Deze basis is nodig om over en weer te kunnen vertellen waar men tegenaan loopt, zodat mogelijke problemen samen opgelost kunnen worden. De HR-professional of werkgever kan de leidinggevende en collega's ondersteunen om deze band optimaal te houden. Daarnaast deelt de HR-professional of werkgever informatie over de wet en regelgeving bij verzuim en het verzuimbeleid binnen de organisatie.

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer

Informatie geven en delen voorkomt dat er zelf invulling wordt gegeven aan het ziektebeeld. Het organiseren van een bijeenkomst over kanker kan het taboe op de werkvloer doorbreken.

4. De juiste expertise

Vaar niet alleen op de wet- en regelgeving bij ziekte maar laat je bijstaan door goede partijen. Zorg als als werkgever of HR-professional ervoor dat je de juiste partijen inschakelt die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker. Kies een partij die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, zodat er naar behoefte ondersteuning kan plaatsvinden en er geen onnodige of verkeerde intervisies worden ingekocht.

5. Stuur op benutbare mogelijkheden 

Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Stuur zo nodig bij, maar laat de werknemer zelf oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Meer informatie

 • Factsheet - feiten en cijfers over de 'late gevolgen' van kanker visueel gemaakt
 • Lees de uitgebreide resultaten over 'late gevolgen' uit het onderzoek dat NFK i.s.m. haar lidorganisaties deed onder meer dan 3600 (ex-)kankerpatiënten.