Arbeidsongeschikt door kanker

De cijfers over verzuim en arbeidsgeschiktheid bij kanker verschillen. Dit is afhankelijk van meer factoren. Niet alleen het type kanker en het soort werk dat iemand verricht, ook aspecten zoals ervaren sociale steun vanuit het werk, regelmogelijkheden, werkplezier en houding tegenover het werk spelen mee.

Algemene cijfers over kanker, werk en verzuim

  • Circa 40.000 werknemers krijgen jaarlijks de diagnose kanker;
  • Tussen de 60% en 90% van deze werknemers keert binnen een periode van 1,5 jaar terug naar het eigen werk of een andere baan;
  • Vooral vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen spelen parten bij het op een goede manier hervatten van het werk;
  • Naast moeizame werkhervatting, hebben mensen met kanker 40% meer kans om werkloos te worden.

Bron: TBV Themanummer Werkhervatting na kanker.

Algemene cijfers over arbeidsongeschiktheid en kanker

  • 1 op de 10 WIA aanvragen bij het UWV betreft werknemers met kanker (jaarlijks circa 4.500 aanvragen).

Circa 2 op de 3 van deze aanvragen wordt toegekend (jaarlijks circa 3.000 toegekende WIA aanvragen):

  • 75% betreft de toekenning van een WGA-uitkering, waarbij een werknemer nog                              gedeeltelijk werkt of de verwachting is dat deze op termijn weer kan werken;
  • 25% betreft een IVA-uitkering (volledig arbeidsongeschikt), waarbij de werknemer een zodanige prognose heeft dat de verwachting is dat deze het werk niet meer hervat;
  • De IVA-uitkering betreft vaak vrouwen tussen de 35 en 55 jaar met borstkanker;
  • Bij oudere mannen en vrouwen geven maag- en longkanker vaak aanleiding tot arbeidsongeschiktheid;
  • Bij jongere werknemers (onder de 35 jaar) zijn het vooral tumoren van het centraal zenuwstelsel die leiden tot het niet meer kunnen werken.

Bron: Bruinvels D, de Boer A (2010) Kanker en arbeid – werken is de norm Tijdschrift Psychosociale Oncologie, jaargang 18, nummer 3, 2010